Uutimet on suljettu / Uutimet has been closed

Uutimet.net on lopettanut toimintansa. Kiitoksia näistä vuosista ja hyvää jatkoa kaikille!

Uutimet.net has been closed. Thank you for these years and may the news be with you!

  - Veli Kaksonen